Här kan du köpa våra böcker.

Bokshopen

Författar- presentation

Recensioner
Tidningsklipp

Gör din egen bok

Nyheter

Länkar
Här får du hjälp med att trycka din bok.   070-3902959

NY  !!!
För beställning ring: 070-3902959  
pris: 300:- +porto

FOLKET SOM FÖRLORADE SITT LAND
av Harry Axelsson

Författaren har här fångat den resignerade förtvivlan som blev vardag för många generationer lappar under och efter den tid då de förlorade sitt land.
   Till sin hjälp har han tagit Seiten och hans informatör Korpen.
   I boken är verkligheten sedd ur lapparnas, ursprungsbefolkningens perpektiv. De har aldrig gjort fysiskt motstånd mot sina fiender, övermakten.
 
Ett koncentrat
Samerna, lapparna, skridfinnarna. Oavsett vad de hetat under århundradena har de alltid fått ge vika för mer militanta folkslag som kommit utifrån.
  De har aldrig gjort fysiskt motstånd mot sina fiender, över- makten. Denna bok omfattar nära tre sekel, med tyngdpunkt kring den folkfördrivning som initierades av Karl XI genom hans Lappmarksplacat av 1673.

   När han därmed berövade skogslapparna deras land,  var han för dessa lika
 anonym som de furstar från Novgorod som tidigare undanträngt deras förfäder från de trakter dessa bebodde. I boken är verkligheten sedd ur lapparnas, ur- sprungsbefolkningensperspektiv.      
  Författaren har fångat den resignerade förtvivlan som blev vardag för många generationer lappar under och efter den tid då de förlorade sitt land.Du skriver ! Vi hjälper dig med:
  • redigering.
  • korrekturläsning.
  • bildbehandling.
  • layout.
  • tryck.
  • vi har även tillgång till lektör.

Du får vara  med hela vägen till färdig bok.Välkommen till två bokälskare.
Mikko hälsar: "När korven är slut brukar jag testa bokryggarna."