Kurt Hamre

Skriet och Trollstenen

Redan i skolan läste vi om fabler, legender, skrock och rövarhistorier som kanske skrämde en del av oss. Overkligheten i allt detta bet sig kvar i minnet, och om man är ärlig mot sig själv så blev man ibland lite skrämd.
  Som barn var det lätt att bli mörkrädd när någon berättat något gåtfullt, man skyndade sig hem innan det blev alltför mörkt ute.

158 sidor.
ISBN 978-91-86249-61-8     Pris: 200:-  Utgivet 2011
 


Storuman från förr

Denna bok är en nyutgåva av boken ”Från Luspen till Storuman”. Den första utgåvan innehöll en del felaktigheter som vi vill rätta till genom ändringar och kompletteringar, samtidigt som vi lägger till beskrivningar och berättelser som berör företagsamhet och föreningsliv i kommunen.
  Storuman är ett ungt samhälle, och vår ambition har varit att tillvarata, för kommande släkten, den historia som finns om vår bygd innan den faller i glömska. Efter fyra år är vår grupp nu färdig med arbetet som vi nu vill anförtro er.
   Winston S Churchill lär vid något tillfälle ha sagt följande.
” Ju längre vi kan se bakåt, dess längre kan vi se in i framtiden.”

212 sidor.
ISBN 978-91-86249-60-1    
Pris: 220:-  Utgivet 2011


Till boklistan