Författarpresentationer


Berthold Isaksson, Boden
Eivor Hultdin, Norsjö
Filip Björk, Boliden
Gilbert Höglander Sorsele
Harry Axelsson Katrineholm
Henning Grahn, Norsjö
Henrik Henriksson Norsborg
Henrik Isaksson, Kalix
Karl-Erik Johansson, Boliden
Kenneth Isaksson, Kalix
Kristina Lansgren Kalix
Larry Lundgren, Norsjö
Majlis Stenman, Norsjö
Ragnvald Nilsson Bureå
Kurt Hamre Storuman
Lisbeth Landström Frostkåge
Samuel Björkman
samt ytterligare ett antal författare,
som inte vill bli presenterade här.


 Till boklistan


Bokförlaget Snickarsmedjan
  070-39 0 29 59