Hem

Boklshopen

Författar
presentation


Recensioner
Tidningsklipp

Gör din egen bok

Nyheter

Länkar


Bokförlaget Snickarsmedjan

Kurt Hamre


Livet har många överraskningar, inte minst genom de olika människor vi möter i vårt liv. Människor som sätter spår i vår tillvaro, de människor jag mött har alla på olika sätt varit tongivande i det liv jag med tacksamhet fått erfara.

Tillbaka till författarpresentation