Harry Axelsson
FOLKET SOM FÖRLORADE SITT LAND
av Harry Axelsson

Författaren har här fångat den resignerade förtvivlan som blev vardag för många generationer lappar under och efter den tid då de förlorade sitt land.
   Till sin hjälp har han tagit Seiten och hans informatör Korpen.
   I boken är verkligheten sedd ur lapparnas, ursprungsbefolkningens perpektiv. De har aldrig gjort fysiskt motstånd mot sina fiender, övermakten.


Attachéportföljen

av Harry Axelsson
Ödet fördelar sina gracer väldigt orättvist. Bankrånet som slutade mera brutalt än vad förövarna själva avsett kom att få återverkningar i flera led för människor som inte alls velat bli inblandade. För ett par av de personer som råkade finnas på fel ställe vid fel tidpunkt blev rånet och händelseutvecklingen efter rånet ödesdigert.
  Andra fick i stället utan egen förskyllan möjligheter till ekonomisk vinning, dock på bekostnad av tidvis förlorad sinnesro och nattsömn. Att bytet inte hamnade där det var tänkt kanske bevisar att brott inte lönar sig. Att så mycket dramatik och omtumlande händelser kan utspelas i den nästan vildmarksliknande tallskogsterrängen på Högstensmon i hjärtat av Sörmland förvånar väl de flesta. Det är konfrontationen mellan samvetslösa skurkar och högst vanliga träget, knegande vardagsmänniskor i glesbygden, som skapar all denna spänning och dramatik.

ISBN 978-91-86249-70-0
Pris: 240:-Det kallas stendöd

av Harry Axelsson
Ryssland och till det medmänskligt präglade umgänget mellan människor i Adak nästan ofattbart.
   Men hon har inte heller mycken tid till att reflektera däröver, all sin energi bränner hon på att få nedtecknad sin redogörelse för de oppositionellas svåra situation i hennes hemland
.
   Sambanden mellan alla de personer som på olika sätt blivit delaktiga i hennes flykt, vistelse i Sverige och personskydd anar hon bara instinktivt. Ändå har hon orsakat att ett stort antal människors tillvaro fyllts av gåtfulla och omtumlande inslag i en annars invand vardagslunk.
   Det gäller de i genomsnitt överåriga gentlemän som i Valters kök tar sig an alla livets gåtor, det gäller byborna i Adak, de entusiastiska överlevnadsskämparna för byn Vormsele, den   folkliga polisstyrkan i Lycksele, och inte minst bokens jag som utan egen förskyllan inblandas i dödligt brutala händelser.
   Kontrasten mellan storpolitisk hänsynslöshet och enkla jordnära glesbygdsmänniskors empati, kan skönjas boken igenom.

ISBN 978-91-86249-64-9
Pris: 240:
-

Den tålmodiga hämnaren
av Harry Axelsson
Han var för liten för att bli underrättad om vad som hände, när det hände. När han ett kvartssekel senare fick del av den in- formationen, blev det ett chockbesked som ställde allt annat i skuggan. Då uppdagades på det mest brutala sätt orsaken till att hans barndom blev så fattig och grå som den blev. Att de ansvariga för brottet fått gå omkring ostraffade och med hedern i behåll under så lång tid var ju  helt oacceptabelt. Och denna tingens helt felaktiga ordning måste han själv och ensam rätta till.
  Kommer någon någonsin att koppla ihop de oförklarliga från- fällena med varandra
?

ISBN 978-91-86249-74-8
Pris: 240:
-

Det finns inte på karetan
av Harry Axelsson
Uttrycket ”om dessa väggar kunde tala”, används stundom. Om naturens väggar och golv; marken, sjöarna och bergen kunde tala, skulle folk med förmågan att lyssna kunna ta del av alla de märk- liga händelser som personerna i denna bok råkar ut för.
  Men nu talar inte naturen till oss på det sättet. I stället får Du här chansen att läsa om alla de hisnande okända historier som inte finns på kartan.

Ordrikt och med fängslande miljöbeskrivning skildrar här författaren de strapatser en kartritare kan råka ut för. Samtidigt berättar han en fängslande kriminalroman.
/red.


ISBN 978-91-637-5977-2
Pris 240:-

 

Till boklistan